چین نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت را برای مقابله با بحران اقتصادی کاهش داد

درخواست حواله