ورود اوراکل Bridge (توکن BRG)، زیرساخت دیفای شبکه ترون را متحول خواهد کرد

درخواست حواله